Ons Bureau

Bureau voor Positieve Psychologie leidt trainers, coaches en HR-professionals op om te werken met positieve psychologie. BvPP is een samenwerking van twee bevlogen professionals. Wij staan voor kwaliteit, verbinding en effect. Op basis van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring versterken wij professionals door te bouwen op sterke kanten en positieve energie. Bevlogen mensen presteren beter, zijn gelukkiger en ervaren minder stress. Wij leiden onze vakgenoten op in het toepassen van positieve psychologie in hun werk en leven.

We practice what we preach.

Ons samenwerkingsverband is gebaseerd op onderling vertrouwen en het versterken van elkaar. Door ieders unieke achtergrond, kennis, ervaring en netwerk weten wij het beste in elkaar en de mensen die wij opleiden naar boven te halen.