Leergang Positieve Psychologie – details

Leer als coach, trainer of HR-medewerker gebruik te maken van positieve psychologie om mensen te laten floreren en ontwikkelen. Vergroot de veerkracht, stimuleer het gebruik van talent en sterke kanten én zorg voor bevlogen en gelukkige mensen.

De leergang Positieve Psychologie leert coaches, trainers, psychologen en HR-professionals het beste uit hun coachees en trainees te halen. Je leert werken met inzichten en technieken die hun waarde hebben bewezen in onderzoek en praktijk. We gaan aan de slag met de theoretische onderbouwing. Daarbij is er vooral veel aandacht voor het oefenen met verschillende positief-psychologische interventies. Je leert hoe je mensen kunt helpen richten op datgene wat ze wél willen en op het ontwikkelen van hun sterke kanten in hun werk en loopbaan.

Inhoud leergang

De leergang is opgebouwd rond de belangrijkste evidence-based methoden uit de positieve psychologie. Per sessie wordt een onderwerp/ aanpak uitgediept. De opbouw van iedere sessie bestaat uit theoretische onderbouwing van de methode en de daarbij horende interventies en het oefenen van bijbehorende vaardigheden en technieken.

Programma

De leergang bestaat uit 6 bijeenkomsten van 12 dagdelen. Je leert werken met oplossingsgerichte gespreksvoering, appreciative inquiry, ACT, sterke kanten en psychologisch kapitaal.

 • Dagdeel 1: inleiding in de positieve psychologie
  In deze sessie behandelen we de beginselen van de positieve psychologie. Belangrijke theorieën, onderzoek en de achterliggende ideeën komen aan bod.
 • Dagdeel 2 & 3: appreciative inquiry
  Appreciative inquiry (waarderend onderzoeken) is een methode die wordt ingezet voor verandering en groei. Wij passen deze methode toe in teams, organisaties en individueel.
 • Dagdeel 4 & 5: oplossingsgerichte gespreksvoering
  Oplossingsgerichte gespreksvoering erkent problemen en werkt aan waar je wél naar toe wilt door aandacht te richten op wat al wel goed gaat en hoe je een stap verder kunt komen.
 • Dagdeel 6 & 7: acceptance & commitment therapy (ACT)
  Acceptatie bij ACT is gericht op het vergroten van de psychologische flexibiliteit en daarmee het aanpassingsvermogen van mensen in (veranderende) organisaties. De methode is gebaseerd op erkennen van wat er is zonder er in op te gaan (een beweging van controle naar acceptatie). Dat geeft ruimte om te bepalen wat belangrijke waarden zijn en hoe daaraan te werken.
 • Dagdeel 8 & 9: psychologisch kapitaal (PsyCap)
  PsyCap is een verzameling van positieve eigenschappen die te meten en te trainen zijn. Door je optimisme, veerkracht, hoop en self-efficacy te vergroten kun je beter met stress, tegenslag en uitdagingen omgaan.
 • Dagdeel 10 & 11: strengths
  “Strengths” is datgene waar een medewerker van nature goed in is. Er zijn verschillende manieren waarop je deze krachten kunt ontdekken. Bij het ontwikkelen van sterke kanten maken we onderscheid tussen een kracht: positieve karakter eigenschappen, specifieke kenmerken van je persoonlijkheid en sterke kanten, iets wat je goed kan, specifieke bekwaamheden waarin persoonlijke kracht(en) tot uitdrukking komen. Je sterke kanten zijn een samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes. Het ontwikkelen van je sterke kanten, ergens beter in worden is het doel. Het inzetten van jouw krachten daarbij geeft zowel energie als het beste resultaat.
 • Dagdeel 12: afronding
  De leergang wordt afgesloten met een zogenaamde ‘proeve van bekwaamheid’. Iedere deelnemers krijgt de gelegenheid om aan de hand van een praktijkcasus te presenteren hoe hij/zij het geleerde in de praktijk kan brengen. Dit levert een waardevolle uitwisseling van praktijkervaring op.

Accreditatie

Er is accreditatie toegekend door het NIP (80 punten voor register Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP en Arbeids- en Gezondheidspsycholoog NIP). Heb je interesse in andere accreditaties? Neem dan contact op, we helpen je graag verder.

Per 31 augustus 2018 is de Leergang Positieve Psychologie ook geaccrediteerd door de NOBCO. Aan de opleiding Leergang Positieve Psychologie zijn 36 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Meer informatie treft u aan op: www.NOBCO.nl.

Aanmelden en data

De data voor de volgende leergangen (Utrecht, 9:00 tot 17:00). Onze vaste locatie Instock Utrecht is eenvoudig te bereiken. Met bus 28 (elke 8 minuten) vanaf Utrecht Centraal Station ben je hier in 5 minuten.

LOPENDE LEERGANG: Leergang 6 (vrijdagen): 3 mei, 7 juni, 28 juni, 20 september, 25 oktober, 15 november 2019 (locatie Instock, Utrecht).

Leergang 7 (donderdagen): 29 augustus, 19 september, 10 oktober, 7 november, 28 november, 19 december 2019 (locatie Instock, Utrecht).

Binnenkort plannen we nieuwe data voor de leergang. Wil je een berichtje krijgen, mail naar matthijs@bureauvoorpositievepsychologie.nl.

Aanmelden? Mail ons op matthijs@bureauvoorpositievepsychologie.nl

Investering

€ 1950,- excl. btw (NIP-leden en NOBCO-leden krijgen 10% korting). Dit is inclusief materialen en lunch.

Inschrijven

Heb je interesse in de Leergang Positieve Psychologie of heb je nog een vraag? Mail of bel ons en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Aanmelding kan ook door direct te mailen naar info@bureauvoorpositievepsychologie.nl. Je aanmelding is definitief na betaling van de toegestuurde factuur.