Positief leiderschap is… sterke kanten zien – van jezelf en je team

Tips voor de praktijk

Door aandacht te hebben voor de sterke kanten van je team, stimuleer je naast prestaties ook veerkracht, zelfvertrouwen en werkgeluk. In dit blog krijg je concrete tips voor de praktijk.

Positief leidinggeven

Kim Cameron, die onderzoek doet naar en schijft over positief leiderschap, stelt dat positieve leiders sterke punten, capaciteiten en prestaties benadrukken in plaats van zwakke punten of tekortkomingen. En ze moedigen anderen aan om dat ook te doen. Dit geeft collega’s een enorme energieboost die kan leiden tot meer vitaliteit, meer bevlogenheid en betere prestaties.

Een mooie gedachte, maar lastig in de praktijk. Ons oog valt nou eenmaal sneller op tekortkomingen. En als iets goed gaat, vinden we dat al snel gewoon. Kennis van positieve psychologie kan leiders helpen om meer aandacht te voor wat goed gaat. Dat is belangrijk, want dat wat je aandacht geeft, groeit!

Meer werkgeluk en betere prestaties

Als je meer focus op sterke punten en prestaties wilt, is werken met de VIA Character Strengths classificatie (© Via Institute on Character) een inspirerende manier. Dat is een lijst van 24 positieve eigenschappen die in het Nederlands vaak sterke kanten worden genoemd. Sterke kanten zijn de goede eigenschappen die een persoon kenmerken. Iemand vindt het over het algemeen leuk om een sterke kant te gebruiken en is er ook goed in. De meest kenmerkende sterke kanten van een persoon worden Signature Strengts genoemd.

Die kenmerkende sterke kanten kun je zien als voorkeursroutes van het brein. Als je die route neemt, gaan dingen sneller, beter en ben je meer jezelf. Vergelijk het met het gebruiken van je voorkeurshand. Als je rechtshandig bent, kán je wel leren schrijven en tekenen met links, maar het gaat veel beter en sneller met rechts.

Hoewel alle 24 sterke kanten in ieder mens aanwezig zijn, zijn sommige sterke kanten meer ontwikkeld dan andere. Vooral de 5 tot 7 sterke kanten die ten voeten uit kenmerkend voor iemand zijn, zijn belangrijk voor het ontwikkelen van meer veerkracht, meer zelfvertrouwen, authenticiteit en meer bevlogenheid op het werk. Dat werkt ongeveer zo: als mensen op het werk hun kenmerkende sterke kanten, ofwel hun voorkeursroutes gebruiken, leren ze sneller, ervaren ze meer werkplezier en meer vitaliteit. Het inzetten van kenmerkende sterke kanten voelt vaak zo goed, dat mensen ernaar verlangen om daar meer van te doen. Daardoor nemen ze ook sneller initiatief als ze het werk kunnen doen op een manier die bij hun kenmerkende sterke kanten past. Dat zorgt voor betere prestaties en meer werkgeluk.

Sterke kanten in jouw team

Wanneer je als leidinggevende meer zicht wilt krijgen op de sterke kanten in jouw team, kun je dit bijvoorbeeld ontdekken door met elkaar de gratis scan van het Via-Institute in te vullen. Vervolgens kan je de uitkomst bespreken. Ook is sinds kort het Nederlandse Sterke Kantenkaartspel op de markt (Steeneveld en Van den Berg, 2018). Door de scan en het spelen van het spel, krijgen jij en je collega’s meer zicht op de sterke kanten van jezelf en elkaar.

Om te zorgen dat inzicht ook leidt tot meer bevlogenheid en meer prestaties, kan je samen bedenken hoe iemand de sterke kanten meer kan inzetten bij het dagelijks werk.

Bijvoorbeeld:

  • Iemand die sterke kant ‘creativiteit’ vaker in wil zetten, gaat vanuit dat perspectief kijken naar vaste gewoonten op de werkvloer. Hoe kunnen die anders, beter, leuker?
  • Iemand die sterke kant ‘leergierig’ meer wil gebruiken, neemt tijd om iets nieuws dat relevant is voor het team helemaal uit te pluizen.
  • Iemand die meer rendement uit sterke kant ‘hoopvol’ wil halen, gaat explicieter doelen stellen voor het komende jaar en plannen maken hoe ze te realiseren.

Positieve feedback

Hoe meer je als leidinggevende met sterke kanten bezig bent, hoe sneller je ze opmerkt. Daardoor geef je veel gemakkelijker positieve feedback. Dat is belangrijk omdat dit positieve emoties oproept en gewenst gedrag versterkt.
Doordat je een gemeenschappelijke taal voor sterke kanten ontwikkelt, kunnen jullie in allerlei situaties gespreken voeren over hoe iemand effectiever gebruik kan maken van zijn/haar sterke kanten. Op die manier stimuleer jij naast prestaties ook veerkracht, zelfvertrouwen en (werk)geluk.

Meer weten?

Ben jij trainer, coach, HR-professional of leidinggevende en wil jij ook meer oog krijgen voor de sterke kanten van mensen en organisaties? En op een wetenschappelijk gefundeerde manier werken aan meer vitaliteit, meer geluk en betere prestaties?

Dan is de Leergang Positieve Psychologie iets voor jou. Lees meer info op de site of neem contact op. Je bent van harte welkom!


Door Sabine Mur