Privacyverklaring

Bureau voor Positieve Psychologie

Waarom deze verklaring

Wat leuk dat je hier rondkijkt. Als bezoeker van deze website of als klant van Bureau voor Positieve Psychologie laat je ook sporen achter: persoonlijke gegevens. Daar doen we graag zo transparant mogelijk over (en we doen graag zo min mogelijk met jouw gegevens). Daar zit ook een wettelijke component in: volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) zijn wij als onderneming verplicht je te informeren over hoe we met jouw gegevens omgaan. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn. 

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Natuurlijk willen we goed met jouw gegevens omgaan. Je gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt afgestaan.

  • Kijk je rond op de website? Dan zijn er alleen cookies die geanonimiseerd werken (zie verderop onder het kopje cookies).
  • Als je een nieuwsbrief krijgt, gebruiken we de gegevens alleen voor die nieuwsbrief en geven we je gegevens niet door aan derden.
  • Als je contact met ons hebt (bijvoorbeeld via mail) dan gebruiken we je contactgegevens om contact met je te onderhouden (waarbij de inhoud van die communicatie natuurlijk in onze mailbox blijft).

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van ‘Bureau voor Positieve Psychologie’, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Geanonimiseerd worden ook IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website verwerkt. We hebben ervoor gekozen om geen cookies te gebruiken die jou als individu kunnen volgen (daar houden wij zelf namelijk ook niet van).

Waarom worden die gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (een bestelling leveren, een begeleidingstraject of training te bieden). We gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding/training gerelateerde zaken. De begeleiding is inclusief alle support buiten de sessies om. Alle informatie die je per mail deelt, slaan we zorgvuldig op. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, waarvoor je je ten allen tijde kunt uitschrijven. Ook worden de geanonimiseerde gegevens gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten of worden die zo snel mogelijk gesloten. Het gaat om:

  • Belastingadviseur/boekhouder, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Websitehosting, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief

Daarnaast zijn er partijen die diensten verlenen voor jou als klant en voor ons als Bureau voor Werk & Levenskunst , die daarbij persoonsgegevens verwerken. Wettelijk gezien deel jij jou gegevens met deze partijen, maar toch vinden we het netjes om ze even genoemd te hebben:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via zogenaamde plugins algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat je gegevens niet zijn in te zien en er bijvoorbeeld ook geen bezoekersprofiel van jou wordt opgesteld.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Je gegevens zijn goed beveiligd

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden enkel opgeslagen op wachtwoord-beschermde opslagplaatsen. Zowel onze computers als onze online opslag is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. Voor deze website wordt een betrouwbaar SSL-certificaat aangevraagd. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de websitenaam (de ‘url’).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: contactgegevens voor de nieuwsbrief blijven bewaard zolang je ingeschreven staat. De gegevens van geïnteresseerden wordt maximaal twee jaar bewaard (tenzij uit contact via email of post blijkt dat de interesse nog steeds actief is – dan wordt deze termijn verlengd met twee jaar na de datum van het contact). Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn we wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en we maken het voor je in orde, uiterlijk binnen vijf werkdagen. Kanttekening daarbij zijn de eerder genoemde verplichte administratie die we moeten bewaren voor de belastingdienst. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.